Introductie

Mei Frysk praten binne jo by ús ek goed te plak.

Problemen met de Belastingdienst geven veel onrust. Vooral als aan u wordt meegedeeld dat u een fiks bedrag moet betalen of dat u een boete zult krijgen. Het kan gaan om een fout in de belastingaangifte, maar ook om het niet tijdig indienen van uw aangiftebiljet. Hoe dan ook de Belastingdienst wil aan u een boete opleggen. De vraag is nu of u daarop nog invloed kunt uitoefenen. En dat kan, want ik kan u terzijde staan in uw contacten met de Belastingdienst. En dan schijnt achter de donkere wolken misschien toch nog de zon.

 

Behalve hulp bij belastingboetes kan ik u ook van dienst zijn bij problemen met een andere (grote) instantie of als u geen testament wilt opmaken of kunt betalen, maar toch zaken wilt regelen aangaande uw nalatenschap. Hierna kunt u lezen wat die hulp en ondersteuning kan inhouden. 


Welkom bij AB-Service

Even voorstellen.

Mijn naam is Jan Westerhof.

Onder de naam AB-service J. Westerhof bied ik meerdere diensten aan.

 

Ik beschik over een gedegen kennis van het fiscale boeterecht en het formeel recht. 

Bij de Hanze Hogeschool te Groningen heb ik een HEAO-opleiding (Fiscale Economie) gevolgd en afgerond. Ik kan heel goed en snel uw situatie verwoorden op papier wat erg handig is voor het schrijven van brieven, verklaringen, betwistingen, bezwaarschriften en beroepsschriften.

 

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld omdat

- u een belastingboete heeft gekregen;

- er een goed opgestelde brief namens u naar een (overheids)instantie moet worden verstuurd;

- u een probleem met een instantie of bedrijf heeft waar u zelf niet uitkomt;

- er namens u moet worden gebeld om uw zaak goed uit te leggen of om uitleg te vragen;

 - u wilt regelen (in een codicil) wat er na uw overlijden gebeurt met uw losse bezittingen zoals sieraden, boeken, inboedel, kleding etc. 

- u wilt regelen (in een codicil) hoe uw crematie of begrafenis moet plaatsvinden;

 

dan kan ik u tegen een redelijk tarief met raad en daad  ter zijde staan.

 

Contact.

 

Mijn bedrijf AB-service is te bereiken via het e-mailadres contact@ab-service.info en

via een Whats-app bericht of Sms-bericht naar mijn mobiele nummer 06 1843 9770.

Bellen kan natuurlijk ook.

 

 

Privacybeleid.

 

Alle gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw casus worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een fysieke en/of digitale omgeving die niet  voor derden toegankelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en als dat wel nodig is vindt dat alleen plaats ten behoeve van de behandeling van uw zaak binnen de kaders van de aan mij gegeven opdracht van uw vertegenwoordiging.

Als u mij machtigt om u te vertegenwoordigen gaat u akkoord met het hiervoor vermelde privacybeleid.

 

Belastingboetes

Mijn deskundigheid en kennis stelt mij in staat te beoordelen of een boete in evenredigheid staat tot de ernst van een beboetbaar feit en of aan u in uw geval eigenlijk wel een boete kan worden opgelegd.

 

De service die ik aanbied behelst in hoofdzaak geven van advies, schriftelijke betwisting van de aangekondigde belastingboete, bezwaar en beroep tegen de opgelegde belastingboetes aan particulieren. Mijn billijk tarief is afgestemd op particuliere hulpverlening en breed toegankelijk in vergelijking met andere belastingadviseurs. Als het ingediende bezwaarschrift of beroepschrift wordt toegewezen is de dienstverlening meestal gratis. 

 

Is er een belastingboete aangekondigd of heeft u al een belastingboete gekregen dan loont het vaak de moeite en de kosten om de boete te betwisten of in bezwaar/beroep te gaan. Dat geldt als u bijvoorbeeld een verzuimboete heeft gehad omdat u de aangifte te laat heeft ingediend voor de inkomstenbelasting.

 

Vaak krijgt u als u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld een onkostenvergoeding van de belastingdienst om daarvan uw belastingadviseur te betalen. 

 

 

 

 

  

Opmaken betaalbaar codicil in plaats van een duur testament of als aanvulling op een bestaand testament.

Voor een codicil hoeft u niet naar een notaris en dat kan veel kosten besparen. Een codicil heeft dezelfde rechtskracht als een testament. U kunt naast een testament ook nog een codicil hebben. Het voordeel van een codicil naast een testament is dat als u van gedachten verandert u geen nieuw testament hoeft te maken, maar een nieuw codicil kunt opmaken. Dat is veel voordeliger dan het aanpassen van uw testament via de notaris.

    

Het codicil geldt voor speciaal in de wet aangewezen zaken. U kunt in een codicil geen onroerende zaken (huizen, percelen, enz.) toebedelen. Ook geldbedragen, een duur kunstwerk, uw auto of uw boot vallen buiten de reikwijdte van het codicil.

U kunt in een codicil wel bepalen wat er na uw overlijden gebeurt met uw kleding, sieraden, boeken, inboedel zoals audio-apparatuur, televisie, computer, meubilair en andere vergelijkbare zaken.

 

U kunt in een codicil tevens aangeven of u wilt worden gecremeerd of begraven en wie uw begrafenis moet regelen. Ook kunt u vastleggen hoe u wilt dat de begrafenis of crematie en de afscheidsbijeenkomst wordt ingericht, op welke locatie, wie moeten worden uitgenodigd en andere aanverwante zaken.

 

Om een rechtsgeldig codicil te hebben moet de vastlegging voldoen aan wettelijk vastgestelde voorwaarden. Ik kan samen met u zorgen voor een rechtsgeldig codicil. 

Het is belangrijk dat uw nabestaanden ervan op de hoogte zijn dat er een codicil is. Ik kan eventueel uw begunstigden schriftelijk informeren over het bestaan van uw codicil zonder de inhoud ervan prijs te geven. 

U kunt natuurlijk zelf ook uw familie en erfgenamen in kennis stellen. 

 

Als u wilt kan ik - als u al een testament heeft - het codicil naar uw notaris sturen met het verzoek dit te bewaren bij uw testament en te zijner tijd uit te voeren.