Introductie

Mei Frysk praten binne jo by ús ek goed te plak.

 

Voorbeelden van dienstverlening.

 

Belastingzaken

 

- u heeft als particulier of zzp-er met andere inkomsten uit arbeid (geen winst uit onderneming) een probleem met het invullen van (een bepaald gedeelte van) uw belastingaangifte (ik kan tegelijkertijd samen met u tijdens een telefonisch consult de aangifte doornemen op mijn beeldscherm en u op uw eigen computer !);

 

- u heeft deskundige en juridische hulp nodig omdat u een belastingboete zult krijgen of heeft gekregen waar u het niet mee eens bent of die u te hoog vindt;

- u heeft hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift of een beroepschrift

 

Overige problemen met de overheid of een andere organisatie.

 

- er moet een goed opgestelde brief namens u naar een (overheids)instantie worden verstuurd om uw situatie uit te leggen of om een vraag voor te leggen;

- er is een probleem met een instantie waar u zelf niet uitkomt; 
- er moet namens u worden gebeld om uw zaak goed uit te leggen of om uitleg te vragen over ontvangen formulieren of brieven;

  

Codicil.

 

- u wilt vastleggen hoe uw crematie of begrafenis moet plaatsvinden;

- u wilt vastleggen wat er na uw overlijden gebeurt met uw losse bezittingen zoals sieraden, boeken, inboedel, kleding etc.;

 - u wilt uw wensen vastleggen over wat er met uw hond of kat of ander huisdier gebeurt na uw overlijden;

 

Nadere informatie nodig of wilt u uw zaak vrijblijvend aan mij voorleggen?

Dan kunt u een mailtje sturen naar contact@ab-service.info 

 

Problemen met de overheid of andere organisaties geven veel onrust. Vooral als aan u wordt meegedeeld dat u een fiks geldbedrag moet betalen. Of als u uw situatie niet meer goed kunt overzien. Bijvoorbeeld omdat u de door instanties  van u verlangde informatie niet begrijpt of niet weet te vinden. Vaak ontstaat een probleem na een overlijden. U wordt dan meestal bestookt met brieven en berichten van meerdere instanties tegelijk. Juist in deze emotionele tijd is het voor veel mensen moeilijk om ook nog administratieve zaken te regelen. In wat voor situatie u dan ook terecht bent gekomen, allereerst is het nodig om orde op zaken te stellen.

Samen met u worden de ontvangen brieven en berichten overzichtelijk geordend.  Daarna kan worden beoordeeld wat er verder moet gebeuren. Ik kan u bijstaan met advies of bijvoorbeeld voor u bellen om uw situatie uit te leggen, of een brief voor u schrijven. Het kan gaan om het opmaken van een goed opgestelde brief, maar ook om het opmaken van een bezwaarschrift of beroepschrift. Komt u er zelf niet meer uit, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik zal u tegen een redelijk tarief zo goed mogelijk terzijde staan en waar mogelijk uw zorg uit handen nemen. 

 

Mijn bedrijf houdt zich niet bezig met zaken in de zin van schuldsanering of faillissement. Daarvoor moet u zich wenden tot andere  daarin gespecialiseerde dienstverleners. 

 


Welkom bij AB-Service

Even voorstellen.

Mijn naam is Jan Westerhof.

Onder de naam AB-service J. Westerhof bied ik meerdere diensten aan.

 

Ik beschik over een gedegen kennis van het fiscale boeterecht en het formeel recht.

Maar ook met andere zaken waarbij u bijstand en advies nodig heeft kan ik u de nodige ondersteuning bieden.

Bij de Hanze Hogeschool te Groningen heb ik een HEAO-opleiding (Fiscale Economie) gevolgd en afgerond. Ik kan heel goed en snel uw situatie verwoorden op papier wat erg handig is voor het schrijven van brieven, verklaringen, betwistingen, bezwaarschriften en beroepsschriften.

  

Contact.

 

Mijn bedrijf AB-service is te bereiken via het e-mailadres contact@ab-service.info en

via een Whats-app bericht of Sms-bericht naar mijn mobiele nummer 06 1843 9770.

Bellen kan natuurlijk ook.

 

 

Privacybeleid.

 

Alle gegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw casus worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een fysieke en/of digitale omgeving die niet  voor derden toegankelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en als dat wel nodig is vindt dat alleen plaats ten behoeve van de behandeling van uw zaak binnen de kaders van de aan mij gegeven opdracht van uw vertegenwoordiging.

Als u mij machtigt om u te vertegenwoordigen gaat u akkoord met het hiervoor vermelde privacybeleid.

 

Belastingproblemen

Belastingboete.

 

U heeft bericht van de belastingdienst gehad, dat men van plan is aan u een boete op te leggen omdat u de aangifte te laat heeft ingediend. Of omdat de belastingdienst vindt dat u verwijtbare fouten in uw aangifte heeft gemaakt waardoor van u te weinig belasting zou worden geheven.

 

Mijn deskundigheid en kennis stelt mij in staat te beoordelen of een boete in evenredigheid staat tot de ernst van een beboetbaar feit en of aan u in uw geval eigenlijk wel een boete kan worden opgelegd. De service die ik aanbied behelst in hoofdzaak geven van advies, schriftelijke betwisting van de aangekondigde belastingboete, bezwaar en beroep tegen de opgelegde belastingboetes aan particulieren.

Als het ingediende bezwaarschrift of beroepschrift wordt toegewezen is de dienstverlening meestal gratis als door de belastingdienst een onkostenvergoeding moet worden betaald, omdat geheel of gedeeltelijk aan uw bezwaar of beroep is tegemoet gekomen.  

 

Overige belastingproblemen particulieren.

 

U wilt een vraag voorleggen over de in te vullen particuliere ( niet ondernemers-)aangifte, een ontvangen belastingaanslag, een navorderingsaanslag of andere belastingzaken. U wilt een bezwaarschrift of beroepschrift opmaken maar u wilt advies of bijstand bij het opstellen daarvan. 

  

Opmaken betaalbaar codicil in plaats van een duur testament of als aanvulling op een bestaand testament.

Voor een codicil hoeft u niet naar een notaris en dat kan veel kosten besparen. Een codicil heeft dezelfde rechtskracht als een testament. U kunt naast een testament ook nog een codicil hebben. Het voordeel van een codicil naast een testament is dat als u van gedachten verandert u geen nieuw testament hoeft te maken, maar een nieuw codicil kunt opmaken. Dat is veel voordeliger dan het aanpassen van uw testament via de notaris.

    

U kunt in een codicil bepalen wat er na uw overlijden gebeurt met uw kleding, sieraden, boeken, inboedel zoals audio-apparatuur, televisie, computer, meubilair en andere vergelijkbare zaken. 

 

U kunt in een codicil aangeven of u wilt worden gecremeerd of begraven en wie uw begrafenis moet regelen. Ook kunt u vastleggen hoe u wilt dat de begrafenis of crematie en de afscheidsbijeenkomst wordt ingericht, op welke locatie, wie moeten worden uitgenodigd en andere aanverwante zaken.

 

Om een rechtsgeldig codicil te hebben moet de vastlegging voldoen aan wettelijk vastgestelde voorwaarden. Ik kan samen met u zorgen voor een rechtsgeldig codicil. 

Het is belangrijk dat uw nabestaanden ervan op de hoogte zijn dat er een codicil is.

 

Wilt u nadere informatie of wilt u iets vragen? Stuur dan een vrijblijvend mailtje naar contact@ab-service.info. Ik stuur u dan nog nadere uitleg toe.

 

Huisdierencodicil.

U kunt in een los "huisdierencodicil" of in een "huisdierenclausule" dat is opgenomen in uw testament of levenstestament bepalen wie de zorg van uw huisdier overneemt.

Een "huisdierenclausule" dat deel uit maakt van een testament is rechtsgeldig en afdwingbaar. Een "huisdierencodicil" is pas rechtsgeldig als u dat in een testament bij een notaris heeft bekrachtigd.  

De vraag is of dat altijd nodig is. Het kenbaar maken van uw wensen met betrekking tot uw dieren is voor uw nabestaanden meestal voldoende reden om daaraan te voldoen.

 

Mocht u er voor kiezen een testament met een huisdierenclausule te maken dan is het daarnaast opmaken van een los codicil toch aan te bevelen. U hoeft dan niet steeds een nieuw testament (met notariskosten) op te laten maken als er iets verandert.

U hoeft alleen uw codicil (zonder notariskosten) aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

- als u een ander dier krijgt

- als het dier andere medicatie moet hebben

- of als iemand anders de zorg voor uw huisdier op zich gaat nemen dan u aanvankelijk had bepaald.

 

Wilt u nadere informatie over de mogelijkheden of wilt u iets vragen?

Stuur dan even een vrijblijvend mailtje naar contact@ab-service.info.