Procedure dienstverlening en facturering.

 

Ik hanteer de volgende procedure en facturering.

Eerst ga ik de feiten en omstandigheden van uw zaak op een rijtje zetten. 

Daarvoor is het nodig dat u mij zo volledig mogelijk informeert en dat u mij machtigt om u te vertegenwoordigen.

Als ik een compleet beeld heb van uw zaak maak ik een afweging of het zin heeft om nadere actie te ondernemen.

Als u de zaak door wilt zetten ga ik als volgt te werk. Ik stuur u een brief toe die kunt ondertekenen om mij te machtigen namens u op te treden bij correspondentie, telefonisch of persoonlijk onderhoud met de andere partij.

Bij het ondertekenen van de machtiging gaat u tevens akkoord met het privacy- en factureringsbeleid dat ik hanteer.

Het privacy beleid staat vermeld in het onderdeel " Introductie" op deze site.

Nadat ik een brief voor u heb gemaakt, of op andere wijze werkzaamheden voor u heb verricht ontvangt u een nota die u binnen veertien dagen betaald. Vervolgacties vinden plaats nadat u deze nota heeft voldaan.

 

 

   

Disclaimer.

Mijn aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid beperkt zich tot professionele en kwalitatieve inspanningsverplichtingen wat betekent dat ik in sta voor de kwaliteit, inhoud en juistheid van mijn adviezen en geschriften, gebaseerd op de informatie die u aan mij heeft verstrekt. U blijft bijvoorbeeld zelf aansprakelijk voor het voeren van een juiste bedrijfsadministratie, het juist en volledig invullen van uw belastingaangiften en aanvragen bij de overheid of overige derden en overige op u rustende wettelijke verplichtingen.