Tarief.

  

Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het voorgelegde probleem  geldt een tarief van € 45 tot € 65 per uur inclusief BTW.

Eventuele reistijd wordt gerekend als werktijd. Er wordt geen kilometervergoeding gevraagd.